Nâng cao chất lượng hỗ trợ Mô hình khởi nghiệp và Trao phương tiện sinh kế Thanh niên góp phần đẩy mạnh công tác giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2023

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tây Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tây Giang khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết chương trình công tác Đoàn, phong trào Thanh thiếu nhi năm 2023, đặc biệt là trong công tác xóa nghèo nhanh và bền vững trong Thanh niên. Trong thời gian qua, Huyện đoàn đã kịp thời tổ chức nhiều hoạt động rất ý nghĩa và thiết thực hướng đến đồng hành với Thanh niên trong Khởi nghiệp, phát triển kinh tế, trong đó tăng cường công tác giới thiệu việc làm, đảm nhận các công trình, dự án mô hình phát triển kinh tế cho Thanh niên có ý chí vươn lên để thoát nghèo gắn với giảm nghèo nhanh và bền vững. Theo đó, từ đầu năm đến nay, Huyện đoàn đã kịp thời tổ chức chương trình hỗ trợ Mô hình khởi nghiệp và Trao tặng phương tiện sinh kế cho Thanh niên, như: Trao tặng 04 vườn cây sinh kế cho Thanh niên tại các xã Tr’hy, Anông, Atiêng và Bhalêê; phối hợp tặng giống con vật nuôi cho các hộ Thanh niên tại xã Axan,….bên cạnh đó, kịp thời tổ chức các hoạt động truyền thông về xây dựng Nông thôn mới cho Thanh niên để nâng cao vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác tham gia chung tay xây dựng Nông thôn mới, tham gia hưởng ứng Bảo vệ môi trường, nguồn nước và biến đổi khí hậu.

Thông qua các hoạt động nhằm kịp thời phát huy sức trẻ, sức sáng tạo và đánh thức ý chí khát vọng vươn lên trong cuộc sống của Thanh niên trong phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế tập thể chuỗi giá trị để góp phần công tác giảm nghèo nhanh và bền vững gắn với xây dựng Nông thôn mới, bảo vệ môi trường.

Có thể khẳng định thông qua hoạt động Trao phương tiện sinh kế cho Thanh niên phát triển kinh tế trong thời gian qua của tuổi trẻ huyện nhà góp phần lan tỏa những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả và có sức lan tỏa trong thanh niên trong phát triển kinh tế – xã hội góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững hơn./.

* Một số hình ảnh hoạt động:

TRao phương tiện sinh kế tại xã Anông
Phối hợp với Huyện đoàn Thăng Bình trao phương tiện sinh kế cho Thanh niên

Bài và ảnh: Huyện đoàn Tây Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *