Đoàn trường THPT Tây Giang tổ chức hoạt động nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho học sinh.

Ngày 10/2/2021, Được sự thống nhất của BGH Nhà trường, Đoàn trường tổ chức Hội thi Văn học – Học văn năm 2021.

Hội thi với 3 phần thi. Mỗi đơn vị dự thi gồm: kiến thức, kỹ năng thuyết trình; tiểu phẩm văn học. Tiểu phẩm dự thi được xây dựng từ nội dung hoặc lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học, nhóm tác phẩm văn học có trong chương trình Ngữ văn. Nội dung tiểu phẩm gắn với nội dung tác phẩm văn học hoặc sáng tạo từ tác phẩm văn học nhưng phải đảm bảo các chuẩn mực đạo đức, pháp luật; có giá trị thẩm mỹ, giá trị giáo dục và nhân văn. Tiểu phẩm sử dụng rộng rãi các hình thức thể loại có tính kịch: kịch nói, dân ca kịch, kịch thơ, tuồng, chèo, hoạt cảnh sân khấu.

Nội dung thi kiến thức, kỹ năng thuyết trình là vấn đề về nội dung hoặc nghệ thuật của tác phẩm văn học được chọn để xây dựng tiểu phẩm. Mỗi tác phẩm sẽ có ít nhất 3 vấn đề được nêu ra để đơn vị dự thi bắt thăm, trình bày ngay sau phần thi tiểu phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *