Hội nghị truyền về chuyển đổi số, nâng cao năng lực số cho cán bộ Đoàn, Hội và ĐVTN năm 2023

Thực hiện Nghị quyết Chương trình công tác Đoàn, phong trào TTN năm 2023 và nghị quyết về “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia công cuộc chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030″. Theo đó, ngày 17/02/203, Huyện đoàn, Hội LHTN Việt Nam huyện đã kịp thời tổ chức Hội nghị tuyên truyền về chuyển đổi số, nâng cao năng lực số cho cán bộ Đoàn chủ chốt trên địa bàn huyện. Trong đó, BTV Huyện đoàn đã được giới thiệu tổng quan về chuyển đổi số như:

– Khái niệm, ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số;

– Phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên hiện nay trong từng lĩnh vực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, nhất là phát huy vai trò của cán bộ trẻ trong ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết các thủ tục hành chính công và chuyển đổi số trong xây dựng Nông thôn mới văn minh như hiện nay;

Bên cạnh đó, cán bộ Đoàn các cấp cũng được tập huấn kỹ năng thiết kế infographic để giúp cơ sở Đoàn có thể tự thiết kế những banner tuyên truyền, hội nghị cho các hoạt động của cơ quan, đơn vị được thuận lợi; bên cạnh đó, kịp thời hướng dẫn cơ sở Đoàn về công tác quản lý đoàn viên, đánh giá đoàn viên, đăng ký Chương trình Rèn luyện Đoàn viên trên hệ thống theo quy định hiện nay.

Thông qua Hội nghị nhằm nâng cao năng lực số cho cán bộ Đoàn cơ sở và ĐVTN; đặc biệt là khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức trẻ đề xuất các sáng kiến đổi mới quy trình, thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu. Đồng thời nêu các ý tưởng hỗ trợ, tư vấn người dân và ĐVTN trên địa bàn huyện về chủ trương, chính sách pháp luật hiện hành, hỗ trợ người dân tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tham gia hiệu quả vào quá trình xây dựng chính phủ số, xã hội số và con người số./.

Bài và ảnh: Huyện đoàn Tây Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *