Huyện đoàn Tây Giang triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Quảng Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2023 – 2027

Sáng ngày 07/6/2024, BTV Huyện đoàn triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Quảng Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2023 – 2027. Trên nền tảng các giá trị “Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn”, thanh niên Tây Giang thời kỳ mới hướng tới 12 tiêu chí: 1. Có lý tưởng cách mạng. 2. Bản lĩnh vững vàng. 3. Giàu lòng yêu nước. 4. Đạo đức trong sáng. 5. Lối sống văn hoá. 6. Tuân thủ pháp luật. 7. Tiên phong hành động. 8. Sáng tạo không ngừng. 9. Học tập liên tục. 10. Có sức khoẻ tốt. 11. Kỹ năng phù hợp. 12. Khát vọng vươn lên. Tại buổi tuyên truyền có hơn 100 cán bộ đoàn, ĐVTN tham dự,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *