Kế hoạch tập huấn công tác Đoàn, Hội năm 2022

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, phong trào TTN năm 2022, Ban Thường vụ Huyện đoàn ban hành kế hoạch tập huấn công tác Đoàn, Hội năm 2022. Có văn bản kèm theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *