Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đội, phong trào thiếu nhi năm học 2023 – 2024

Thực hiện Chương trình công tác Đội, phong trào Thiếu nhi năm học 2023 – 2024. Nhằm kịp thời triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu công tác đề ra trong năm học mới, đồng thời nhằm trang bị kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho giáo viên tổng phụ trách và chỉ huy đội, Chủ tịch Hội đồng Đội cấp xã trên địa bàn huyện.  

Ngày 12/10/2023, Hội đồng Đội huyện Tây Giang tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đội, phong trào thiếu nhi cho 14 giáo viên TPT và 10 Hội đồng Đội cấp xã đảm bảo theo các nội dung cơ bản như: Nghi thức đội, bài múa hát tập thể, dân vũ, kỹ năng quản lý Đội viên, công tác quản lý hồ sơ sổ sách liên quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *