Tag Archives: covid

Tình nghĩa Tây Giang dành cho Đà Nẵng

Trong tình hình Đà Nẵng phải căng mình chống dịch, thật trân quí biết bao những tấm lòng nhân ái đã giúp đỡ nhân dân TP Đà Nẵng . Những hành động này góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, góp sức cho cuộc chiến đẩy lùi dịch Covid-19.