Xây dựng “Chi đoàn mạnh” và “Đoàn cơ sở 3 chủ động” là nhiệm vụ quan trọng để tổ chức Đoàn các cấp vững mạnh toàn diện

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và Nghị quyết Chương trình công tác Đoàn, phong trào Thanh thiếu nhi năm 2023. Nhằm kịp thời cụ thể hóa các chương trình, đề án quan trọng nhiệm kỳ 2022 – 2027 đề ra, đặc biệt là trọng việc tiếp tục xây dựng Đoàn các cấp vững mạnh toàn diện. Theo đó, ngày 26/10/2023, Huyện đoàn Tây Giang đã kịp thời tổ chức Hội nghị chuyên đề “Xây dựng Chi đoàn mạnh” và “Đoàn cơ sở 03 chủ động” giai đoạn 2023 – 2027 đến 100% cơ sở Đoàn, đoàn trực thuộc Huyện đoàn.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Cơlâu Hoài, UVBCH Tỉnh đoàn, HUV, Bí thư Huyện đoàn và các đ/c Thường vụ, Thường trực Huyện đoàn; Bí thư cơ sở Đoàn, đoàn trực thuộc; đại diện Chi đoàn các thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện cùng dự. Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện đoàn đã kịp thời quán triệt và truyền tải các nội dung liên quan đến công tác tổ chức, hoạt động và triển khai thực hiện nhiệm vụ tại chi đoàn cơ sở, nhất là chi đoàn thôn. Đặc biệt là đồng chí Bí thư nhất mạnh các nội dung liên quan đến công tác xây dựng “Chi đoàn mạnh” gắn với “Chi đoàn kiểu mẫu” và “Đoàn cở 03 chủ động” trong giai đoạn mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế đặt ra, như: Trong công tác “Đoàn cơ sở 03 chủ động bao giai đoạn 2023 – 2027, gồm: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan; Trong công tác xây dựng Chi đoàn mạnh, chi đoàn kiểu mẫu giai đoạn 2023 – 2027, bao gồm: Xây dựng chi đoàn mạnh về chính trị và tư tưởng; Xây dựng chi đoàn mạnh về phong trào, hoạt động; Xây dựng chi đoàn mạnh về tổ chức.

Hội nghị cũng được nghe các cơ sở Đoàn trao đổi những khó khăn thực tế từ chính thực tiễn hoạt động ở chi đoàn như khó khăn trong việc đoàn kết tập hợp thanh niên do đi làm ăn xa, thường không ổn định công tác; kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất, các trang thiết bị và thiết chế cho phục vụ công tác ở chi đoàn thôn, khu dân cư. Đồng thời kiến nghị, đề xuất cấp trên, chính quyền địa phương, cấp ủy cần có sự nhìn nhận và có hướng, giải pháp căn cơ để tổ chức Đoàn Thanh niên, nhất là ở cơ sở ngày càng vững mạnh hơn./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *