Công văn về việc tăng cường thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên, giai đoạn 2018 – 2022

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Hướng dẫn thực hiện Chương trình “Rèn luyện đoàn viên” thời kỳ mới. Ban Thường vụ Huyện đoàn ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên trên địa bàn huyện./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *