Đi cơ sở để nắm tình hình hoạt động của các cơ sở Đoàn

Đi cơ sở để nắm tình hình hoạt động của các cơ sở Đoàn, Hội trên địa bàn huyên năm 2021.

Thực hiện quy chế làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành Huyện đoàn Tây Giang khoá XVI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; chương tình công tác Đoàn, phong trào TTN năm 2021; Nhằm kịp thời nắm tình hình hoạt động của các cơ sở Đoàn, Hội trên địa bàn huyện năm 2021, đặc biệt năm tình hình công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *