Tổ công nghệ số trên địa bàn tích cực triển khai hướng dẫn kỹ năng ứng dụng phần mềm quản lý đoàn viên, thi Nghị quyết đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XII và khai thác internet, mạng xã hội an toàn, hữu ích cho người dân và ĐVTN, thanh thiếu nhi trên địa bàn

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 và các hoạt dộng quan trọng do cấp trên tổ chức, Ban Thương vụ huyện đoàn Tây Giang thường xuyên chỉ đạo Tổ chông nghệ số và đội hình tình nguyện là tri thức trẻ và sinh viên tổ chức hướng dẫn kỹ năng ứng dụng phần mềm quản lý đoàn viên, tham gia thi Nghị quyết ĐH đoàn toàn quốc lần thứ XII và khai thác internet mạng xã hội an toàn, hiệu quả cho người dân, đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi trên địa ban huyện. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo Đoàn các xã phối hợp với UBND xã tiếp tục kiện toàn, thành lập mới Tổ công nghệ số cộng đồng ở các xã, thôn đúng theo quy định.

Các thành viên của Tổ công nghệ số, đoàn viên thanh niên không kể ngày đêm hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt, nắm bắt kỹ năng, sử dụng thành thạo các nền tảng số, ứng dụng số cơ bản như: Định danh điện tử cá nhân, moble money, dịch vụ công trực tuyến,…

Đến nay, huyện Tây Giang đã triển khai thành lập và duy trì 41 Tổ công nghệ số cộng đồng cấp huyện, xã và thôn với 225 tổ viên tham gia, trong đó: cấp huyện có 1 tổ với tổng số 13 tổ viên, cấp xã có 10 tổ với 101 tổ viên và cấp thôn có 30 tổ với tổng số 111 tổ viên tham gia.

Một số hình ảnh Tổ công nghệ số và tình nguyện viên đang hướng dẫn cài app Thanh niên Việt Nam cho ĐVTN trên địa bàn huyện./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *