Huyện đoàn hỗ trợ máy tính để bàn cho Đoàn xã Atiêng

Ngày 06/02/2022, Huyện đoàn Tây Giang tặng 01 bộ máy tính để bàn cho Đoàn xã Atiêng. Qua đó việc hỗ trợ máy tính nhằm giúp Đoàn xã triển khai thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi và các công việc chính trị được giao. Đây là hoạt động hết sức thiết thực, ý nghĩa giúp cho Đoàn xã tiếp cận tốt hơn với công nghệ thông tin. Đồng thời có thể sử dụng máy tính truy cập Internet, các ứng dụng CNTT để nâng cao kiến thức, hiểu biết và phục vụ nhu cầu công tác.

Trong thời gian đến, Huyện đoàn sẽ tiếp tục huy động nguồn lực, xã hội hóa để hỗ trợ máy tính và trang thiết bị cần thiết đối với một số Đoàn xã khó khăn nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ công tác.

Bài và ảnh: Huyện đoàn Tây Giang./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *