(Mỗi ngày một tin tốt – Mỗi tuần một câu chuyện đẹp): Tuổi trẻ Tây Giang tham gia hiến máu tình nguyện năm 2023

Sáng ngày 11.03.2023, tại hội trường Mặt trận – đoàn thể huyện, Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện huyện Tây Giang đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2023 với khẩu hiện “Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”. Theo đó, hưởng ứng ngày hội “Hiến máu tình nguyện năm 2023” tuổi trẻ Tây Giang đã kịp thời tham gia đăng ký sàng lọc với hơn 230 ĐVTN đăng ký. Qua kết quả đã có 180 đơn vị máu được tiếp nhận và vượt chỉ tiêu đề ra cấp huyện là 150 đơn vị máu.

Hiến máu tình nguyện là một hoạt động nghĩa cử cao đẹp, mang ý nghĩa nhân văn cao cả, là nét đẹp trong cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội nói chung và của tuổi trẻ nối riêng. Thông qua hoạt động thể hiện được vai trò, trách nhiệm cũng như nghĩa cử cao đẹp của tuổi trẻ huyện nhà vì cuộc sống cộng đồng gắn với tương thân tương ái và tình người “”Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”.

Bài và ảnh: Huyện đoàn Tây Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *