Phát huy vai trò của già làng, người có uy tín, cựu TNXP trong cộng đồng đối với giáo dục truyền thống cách mạng và công tác Đoàn, Hội và phong trào Thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào TTN năm 2023. Nhằm tạo được sự lan tỏa những giá trị truyền thống cách mạng tốt đẹp của thế hệ cha, ông đi trước đối với nhận thức và hành động của thế hệ trẻ trong giai đoạn mới hiện nay trên địa bàn huyện. Đặc biệt là trong việc nâng cao vai trò, trách nhiệm và nhận thức, hành động của tuổi trẻ trong gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của dân tộc; vai trò của tuổi trẻ trong công tác phát triển kinh tế để giảm nghèo nhanh và bền vững góp phần phát triển kinh tế – xã hội gắn với xây dựng Nông thôn mới tại địa phương; về vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong gìn giữ và bảo vệ, phát huy các di tích lịch sử, trong việc gìn giữ các làn điệu truyền thống tốt đẹp của Cơtu như làn điệu hát Ba’booch (hát lý), bh’nooch (nói lý); điệu múa Tân tung – Da dá,…

Bên cạnh đó, thông qua việc gặp gỡ, trao đổi với già làng, người có uy tín, cựu Thanh niên xung phong nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP (15/7/1950-15/7/2023) trong cộng động còn có vai trò rất quan trọng trong việc giúp cho cán bộ trẻ, ĐVTN nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh gắn với gìn giữ an ninh chính trị, TTATXH, bảo vệ chủ quyền biên giới Quốc gia. Qua đó, góp phần đẩy mạnh tuổi trẻ tham gia chung tay xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với xây dựng và đẩy mạnh lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư trong đó có vai trò rất quan trọng của thế hệ trẻ và thanh niên hiện nay.

Anh hùng LLVT Arâl Blư (xã Avương) tâm sự với tuổi trẻ
Thăm hỏi cựu lực lượng Thanh niên xung phong tại xã Atiêng
Thăm già uy tín tại xã Bh’lêê

Thăm cựu lực lượng TNXP tại xã Bhalêê.

Thông qua các hoạt động thăm hỏi, nói chuyện với các già làng uy tín trong cộng đồng trên địa bàn huyện góp phần nâng cao nhận thức của tuổi trẻ trong công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội các cấp ngày càng vững mạnh và công tác đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *