MỖI TUẦN 1 ĐIỀU LUẬT: HÀNG XÓM HÁT KARAOKE ỒN ÀO CÓ THỂ BÁO CHÍNH QUYỀN XỬ PHẠT KHÔNG?

Hát karaoke được xem là hoạt động giải trí phổ biến và được mọi người ưa thích trong cuộc sống bộn bề nhiều căn thẳng hiện nay. Tuy nhiên đối với hoạt động này sẽ không còn mang đến giá trị đơn thuần đó nếu như nó gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, cũng như gây ức chế tinh thần và sức khỏe của những người xung quanh. Chính vì lẽ đó, để đảm bảo được môi trường sinh hoạt, sức khỏe, cũng như tinh thần cho tất cả người dân nhằm tránh những mẫu thuẫn xung đột giữa các nhà xung quanh với nhau, pháp luật đã đưa ra những quy định để hạn chế về khung giờ cũng như quy định về tiếng ồn và các mức xử phạt đối với hoạt động hát karaoke này.

Căn cứ Điều 22 Nghị định 45/2022/NĐ-CP có hiệu lực ngày 28/8/2022, có 10 mức phạt đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn và có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung cũng như buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

“Điều 22. Vi phạm các quy định về tiếng ồn

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn dưới 02 dBA.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 02 dBA đến dưới 05 dBA.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 05 dBA đến dưới 10 dBA.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 10 dBA đến dưới 15 dBA.

5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 15 dBA đến dưới 20 dBA.

6. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 20 dBA đến dưới 25 dBA.

7. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 25 dBA đến dưới 30 dBA.

8. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 30 dBA đến dưới 35 dBA.

9. Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 35 dBA đến dưới 40 dBA.

10. Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 40 dBA trở lên.

11. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm tiếng ồn của cơ sở từ 03 tháng đến 06 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 06 tháng đến 12 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 8, 9 và 10 Điều này.

12. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn đạt quy chuẩn kỹ thuật trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại Điều này gây ra;

b) Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm tiếng ồn theo định mức, đơn giá hiện hành đối với các vi phạm quy định tại Điều này.

Theo quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn (QCVN 26/2010/BTNMT) được ban hành theo Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định giới hạn tối đa các mức tiếng ồn tại khu vực thông thường, có con người sinh sống, hoạt động và làm việc, gồm khu chung cư, các nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính như sau:

Từ 6 giờ đến 21 giờ là 70dBA;

Từ 21 giờ đến 6 giờ là 55dBA.

Mức giới hạn tối đa tại khu vực đặc biệt trong 2 khung giờ tương đương là 70 dBA và 45 dBA.

Như vậy, theo quy định thì nếu nhà hàng xóm mở nhạc gây ra tiếng ồn vượt quá giới hạn cho phép, thì có thể sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định trên. Để ngăn chặn hành vi gây tiếng ồn này của hàng xóm, chúng ta cần làm đơn khiếu nại gửi đến công an, UBND xã, thị trấn nơi cư trú để được giải quyết theo quy định pháp luật./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *