Hội LHTN Việt Nam huyện Tây Giang triển khai hưởng ứng chặng 9 Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”

Thực hiện Công văn số 114/UBH, ngày 22/02/2023 của BTK Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam về việc triển khai Chặng 9 chương trình những bước chân vì cộng đồng, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện triển khai hưởng ứng chặng 9 chương trình nhằm đống góp kinh phí vào việc xây dựng công trình công ích cho các dân tộc thiểu số trên dất nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *