Category Archives: Xây dựng tổ chức Đoàn

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Tây Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023 – 2024

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2023 – 2024. Ngày 27/9/2023, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Tây Giang long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023 – 2024 nhằm đánh giá tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm […]

Phát huy vai trò của già làng, người có uy tín, cựu TNXP trong cộng đồng đối với giáo dục truyền thống cách mạng và công tác Đoàn, Hội và phong trào Thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện

Phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong cộng đồng đối với giáo dục truyền thống cách mạng và công tác Đoàn, phong trào Thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện

Tăng cường công tác kết nạp đoàn viên mới góp phần xây dựng Đoàn vững mạnh năm 2023

Tăng cường công tác kết nạp đoàn viên mới góp phần xây dựng Đoàn vững mạnh năm 2023

Tọa đàm kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1031 – 26/3/2023) với chủ đề “Khát vọng cống hiến – Lẽ sống Thanh niên”

ọa đàm kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCC Hồ Chí Minh (26/3/1031 – 26/3/2023) với chủ đề “Khát vọng cống hiến – Lẽ sống Thanh niên”

Huyện đoàn Tây Giang tổ chức: Ngày đoàn viên năm 2023

Huyện đoàn Tây Giang tổ chức: Ngày đoàn viên năm 2023

Xây dựng “Chi đoàn mạnh”, “Chi đoàn kiểu mẫu” và “Đoàn cơ sở 03 chủ động” là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng tổ chức Đoàn các cấp vững mạnh toàn diện

Xây dựng “Chi đoàn mạnh”, “Chi đoàn kiểu mẫu” và “Đoàn cơ sở 03 chủ động” là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng tổ chức Đoàn các cấp vững mạnh toàn diện

Đoàn kết 03 lực lượng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương năm 2023

Đoàn kết 03 lực lượng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương năm 2023

Huyện đoàn Tây Giang triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu Thanh niên Tây Giang – Quảng Nam thời kỳ mới” trong năm 2023

Huyện đoàn Tây Giang triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu Thanh niên Tây Giang – Quảng Nam thời kỳ mới” trong năm 2023

Huyện đoàn Tây Giang tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Bí thư Chi đoàn, Chi Hội trong năm 2023

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tây Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2027; Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào TTN năm 2023, các văn bản Hướng dẫn liên quan hiện hành. Sáng ngày 04/3, tại Hội trường xã Axan, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Ủy […]

Huyện đoàn Tây Giang: Tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho đoàn Thanh niên trên địa bàn huyện năm 2023

Huyện đoàn Tây Giang: Tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho đoàn Thanh niên trên địa bàn huyện năm 2023