Tây Giang phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” thiết thực, hiệu quả

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết Trồng cây – Làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”. Ngày 07/02/2022, Ủy ban nhân dân huyện đã phát động Lễ ra quân thực hiện phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Nhâm Dần năm 2022, phong trào đã được các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, công chức, viên chức, người lao động, ĐVTN và nhân dân trên địa bàn huyện hưởng ứng, tham gia tích cực với hơn 3.000 nghìn cây xanh được trồng mới tại trung tâm huyện và trên 5.000 cây tại các xã. Hoạt động đã góp phần nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, thực hiện các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tây Giang có độ che phủ rừng nguyên sinh còn rất lớn và luôn được các cấp, các ngành và bà con Nhân dân quan tâm gìn giữ, bảo tồn bằng các hoạt động như: Tiếp tục đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn, trồng cây xanh; bảo vệ rừng, môi trường, hệ sinh thái đa dạng và tài nguyên thiên nhiên. Đồng thời, tiến tới mục tiêu tăng độ che phủ rừng trên địa bàn huyện lên trên 90%.

Một số hoạt động phong trào Tết trồng cây tại trung tâm huyện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *