Category Archives: Tuổi trẻ xung kích bảo vệ môi trường

Tuổi trẻ Tây Giang sôi nổi hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh lần IV – năm 2023

Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; Công văn số 336-CV/TĐTN-BPT ngày 12/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam về việc tổ chức ngày Chủ nhật xanh lần thứ 4, năm 2023. Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo tổ chức đồng loạt Ngày Chủ […]

Ngày 11/8/2023, các cấp bộ Đoàn huyện Tây Giang đồng loạt ra quân “Ngày cao điểm chiến sỹ tình nguyện vì đô thị văn minh và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính” năm 2023.

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN của Ban Chấp hành Đoàn huyện Tây Giang năm 2023; Công văn số 305-CV/TĐTN-BPT ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam về việc triển khai Ngày cao điểm Chiến sỹ tình nguyện vì đô thị văn minh và hỗ trợ người […]

Tuổi trẻ Tây Giang đồng loạt hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc lần thứ II năm 2023

Tuổi trẻ Tây Giang đồng loạt hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc lần thứ II năm 2023

Huyện đoàn Tây Giang tổ chức: Ngày đoàn viên năm 2023

Huyện đoàn Tây Giang tổ chức: Ngày đoàn viên năm 2023

Tuổi trẻ Tây Giang hưởng ứng chương trình “Triệu cây xanh vì một Việt Nam xanh” năm 2023

Tuổi trẻ Tây Giang hưởng ứng chương trình “Triệu cây xanh vì một Việt Nam xanh” năm 2023

Tuổi trẻ Tây Giang hưởng ứng Tết trồng cây năm 2023 gắn với Chương trình “Triệu cây xanh – Vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2021 – 2025 do Trung ương đoàn phát động

Tuổi trẻ Tây Giang hưởng ứng Tết trồng cây năm 2023 gắn với Chương trình “Triệu cây xanh – Vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2021 – 2025 do Trung ương đoàn phát động

Tuổi trẻ Tây Giang hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh lần thứ IV năm 2022

Tuổi trẻ Tây Giang hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh lần thứ IV năm 2022

Tuổi trẻ Tây Giang sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động Hè 2022

Tuổi trẻ Tây Giang sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động Hè 2022

Tuổi trẻ Tây Giang: Tổ chức Ngày đoàn viên và Hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh lần thứ I năm 2022

Tuổi trẻ Tây Giang: tổ chức Ngày đoàn viên và Hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh lần thứ I năm 2022