Tag Archives: người Cơtu Tây Giang

Lễ kết nghĩa của người Cơ tu ở huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam

Sau lễ hội đó thì sau này hai làng đi đến với nhau, đi rừng cùng nhau, trai gái hai làng tự do yêu đương kết nghĩa vợ chồng.. Người Cơ Tu, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, còn lưu giữ được nhiều bản sắc văn hóa quý giá về phong tục, lễ hội, trang […]

Nét đẹp độc đáo trong ngôi nhà tộc họ của người cơ tu Tây Giang

Tộc người Cơtu ở Việt Nam nói chung, ở tỉnh Quảng Nam và đặc biệt là ở các huyện biên giới tỉnh Sê Koong nước bạn Lào nói riêng có một kho tàng văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú và đa dạng. Trong đó nổi bật nhất là không gian văn […]