Tổ chức các họat động kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2022) và 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *