Tuổi trẻ Tây Giang phối hợp triển khai thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn huyện năm 2023

Huyện đoàn phối hợp với UBND huyện và các Hội đoàn thể triển khai thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn huyện năm 2023. 

Tuyên truyền phát luật cho học sinh

Mục tiêu cụ thể, có 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được bảo vệ, chăm sóc dưới các hình thức như: Được hưởng trợ cấp xã hội; được trợ giúp về khám bệnh, chữa bệnh, chỉnh hình, phục hồi chức năng; được hỗ trợ về giáo dục; được tư vấn, tham vấn, tiếp cận dịch vụ bảo vệ trẻ em; được hưởng các phúc lợi xã hội và các hình thức trợ giúp khác. 

– 80% trở lên đội ngũ làm công tác trẻ em cấp xã; cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. 

– 100% xã duy trì, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em và có quy chế hoạt động hiệu quả; hình thành nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã, bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác trẻ em. 

Thực hiện có chất lượng, hiệu quả Tháng hành động vì trẻ em, Diễn đàn trẻ em các cấp, ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán cho trẻ em,… tham gia huy động Quỹ bảo trợ trẻ em và giám sát việc sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, đúng đối tượng.

Để triển khai có hiệu quả công tác công tác trẻ em trên địa bàn huyện các cấp, các ngành cần có các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, thực hiện có hiệu quả các chính sách, nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch về công tác trẻ em của Trung ương, tỉnh, huyện. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Điều tra, thống kê về tình hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em, xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm hại trẻ em theo quy định hiện hành. Củng cố hệ thống tổ chức, nhân lực và nâng cao năng lực về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Duy trì, phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em (từ ngày 01/6 đến ngày 30/6), Diễn đàn trẻ em các cấp, Tết Trung thu năm 2023. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về bảo vệ chăm sóc trẻ em và thực hiện quyền trẻ em ở địa phương. 

Trong thời gian đến, Huyện đoàn tiếp tục tham gia vận động đóng góp Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Tây Giang giai đoạn 2022 – 2025; tăng cường công tác vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp; tăng cường kết nối, tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện, tổ chức phi Chính phủ nhằm xã hội hóa việc trợ giúp trẻ em, nhất là đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *