Tuổi trẻ Tây Giang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày hy sinh của Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng

Các Liên đội trên địa bàn huyện Tây Giang đồng loạt tổ chức hoạt động sinh hoạt chuyên đề, kỷ niệm 80 năm Ngày Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng hy sinh (15-2-1943 – 15-2-2023) nhằm giúp cán bộ phụ trách, các em đội viên, thiếu nhi nhận thức sâu sắc về tinh thần yêu nước, sự hy sinh anh dũng của Anh hùng liệt sỹ Kim Đồng.

Đây còn dịp tạo môi trường cho đội viên, thiếu nhi thi đua học tập, rèn luyện, phát huy truyền thống “tuổi nhỏ chí lớn” của lớp lớp các thế hệ thiếu nhi Tây Giang nói riêng.

Hình và bài: Huyện đoàn – HĐĐ huyện Tây Giang./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *