Tuổi trẻ Tây Giang tổ chức hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thực hiện Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 23/8/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tây Giang tổ chức hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kế hoạch 394-KH/TĐTN-BTG ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam về việc Tổ chức hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức các hoạt động “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022 thu hút đông đảo ĐVTN và Nhân dân trên địa bàn huyện tham gia, với các hoạt động cụ thể như sau:

1. Ban Thường vụ Huyện đoàn xây dựng mô hình “Khu dân cư giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm, phòng chống ma tuý trong thanh thiếu niên” gắn với xây dựng Chi đoàn “03 không” và gắn với việc thực hiện Nghị quyết 14 của Huyện ủy (9 có, 5 không); tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững tại xã Anông và xã Atiêng.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật an ninh mạng và những điều cần biết khi sử dụng mạng; tuyên truyền kiến thức phòng cháy chữa cháy cho học sinh tại Trường PTDTNT Trung học cơ sở Tây Giang.

3. Thành lập đội hình tuyên truyền viên cấp huyện tham gia dự thi tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững ở địa phương giai đoạn 2021 – 2025; nêu lên những tấm gương thanh niên vươn lên thoát  nghèo; giới thiệu về các mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; sản xuất, kinh doanh tiên tiến về phát triển kinh tế nông thôn, miền núi tại địa phương trên các lĩnh vực; giới thiệu về những sản phẩm văn hóa, du lịch, ẩm thực truyền thống của địa  phương,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *