100% từ cấp huyện đến các xã, trực thuộc và đoàn trường học có ít nhất 01 mô hình thanh niên xung kích tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống các loại tội phạm trên địa bàn huyện

Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong tham gia hoạt động giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội trên địa bàn dân cư, trường học, tích cực tham gia công tác phòng ngừa, tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giải quyết những vấn đề liên quan đến ANTT góp phần làm tốt công tác đảm bảo ANTT trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Tây Giang đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tiếp tục triển khai và duy trì có hiệu quả mô hình “Thanh niên xung kích tham gia giữ gìn ANTT, phòng, chống các loại tội phạm”.

Tiêu biểu trong năm tham gia nhiều đợt ra quân, tuần tra, triển khai nhiệm vụ như: sáng ngày 06/9/2023, các Chi đoàn LLVT huyện phối hợp tốt với Đoàn các xã, Đoàn các Trường THPT trên địa bàn huyện tham gia Lễ ra quân tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tụ, an toàn xã hội trên địa bàn huyện tại Quảng trường TTHC huyện.

Đội Thanh niên xung kích tham gia giữ gìn ANTT tại các xã, trường học với nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện; tích cực tham gia tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm; phối hợp tuần tra, đảm bảo ANTT, xử lý những vấn đề phức tạp tại cơ sở. Đồng thời tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch, kịp thời nắm bắt định hướng tốt dư luận cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên và quần chúng Nhân dân trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Tây Giang thường xuyên chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai các đội xung kích tình nguyện tại cơ sở tham gia nhiều phong trào, hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục, vận động thanh thiếu nhi nghiêm chỉnh chấp hành và tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện; đặc biệt là các trường học, các khu vực chợ tập trung đông người… Vận động đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng và thực hiện tốt nội dung được phân công trong các đợt cao điểm tuyên truyền về an toàn giao thông, về phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện.

Hiện nay, toàn huyện đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả được 12 Đội Thanh niên xung kích với hơn 100 thành viên.

Một số hình ảnh các đợt ra quân:

Qua mô hình thành lập Đội Thanh niên xung kích, vừa phát huy được tính năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, vừa thực sự là sân chơi bổ ích, lành mạnh có ý nghĩa giáo dục thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và quần chúng Nhân dân tham gia; góp phần tích cực trong công tác giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, qua đó góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo ANTT tại cơ sở cũng như góp phần trong thực hiện phong trào Nhân dân tự quản về ANTT ở cơ sở trong tình hình mới.

Tin và hình ảnh: Huyện đoàn Tấy Giang./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *