Công văn 48 V/v tổ chức các hoạt động gặp mặt thanh niên hoàn thành nghĩa vụ năm 2023

Thực hiện kế hoạch số 117/KH-UBND, ngày 23/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tây Giang về kế hoạch đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ Quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân tại ngũ trở về địa phương năm 2023. Ngày 28/12/2022 BTV Huyện đoàn ban hành Công văn số 48-CV/HĐTN về việc tổ chức các hoạt động gặp mặt Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương năm 2023, thiết thực các hoạt động phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, đồng thời nhằm kịp thời động viên, chia sẻ đối với những đoàn viên, thanh niên ưu tú của huyện nhà đã hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *