Công văn số 320 – CV/HĐTN, ngày 23/11/2021 của BTV Huyện đoàn về tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ năm 2021

Ngày 23/11/2021, BTV Huyện đoàn Tây Giang đã ban hành Công văn số 320 – CV/HĐTN về việc tuyên truyền tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Luật Giao thông đường bộ” trong năm 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *