Đoàn trường THPT Võ Chí Công tổ chức Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường” năm học 2021 – 2022

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, phong trào Thanh niên, năm học 2021 – 2022. Ngày 23/10/2021, Đoàn Trường THPT Võ Chí Công đã kịp thời tổ chức Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường” cho các em học sinh tại trường.

Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên, học sinh trong nhà trường nêu cao ý thức xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường; góp phần xây dựng xã hội, môi trường học tập lành mạnh, học sinh thân thiện, giúp nhau cùng tiến; nêu cao tinh thần đoàn kết cho học sinh và xây dựng thuần phong mỹ tục, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam về tinh thần đoàn và góp phần xây dựng văn hóa học đường lành mạnh và tham gia tích cực vào hoạt động đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo. Nội dung diễn đàn gồm: các bạn học sinh thể hiện tiểu phẩm tuyên truyền về nội dung ngăn chặn bạo lực học đường; Chia sẻ, trao đổi, cổ vũ những thói quen tốt, hành động đẹp trong việc phòng chống bạo lực học đường. Phổ biến kiến thức pháp luật có liên quan đến hậu quả do bạo lực học đường gây ra; kỹ năng xử lý tình huống để ngăn chặn bạo lực học đường hoặc tham gia giải quyết, đấu tranh với các hành vi bạo lực học đường. Bên cạnh đó, học sinh được chia sẻ những câu chuyện đẹp về tình bạn trong môi trường học đường, trong cuộc sống, định hướng việc xây dựng tình bạn đẹp tương lai

các bạn học sinh chia sẻ

Bài và ảnh: Huyện đoàn Tây Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *