Tag Archives: Đồng hành với Thanh niên trong học tập và nâng cao thể chất

Đoàn trường THPT Võ Chí Công tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh niên rèn luyện thể lực năm học 2021 – 2022

Đoàn trường THPT Võ Chí Công tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh niên rèn luyện thể lực năm học 2021 – 2022

Đoàn trường THPT Võ Chí Công tổ chức Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường” năm học 2021 – 2022

Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường” năm học 2021 – 2022

Nâng cao văn hóa đọc cho thanh thiếu niên trên địa bàn huyện góp phần nâng cao giá trị cái đẹp cho học sinh ngay từ học đường.

Nâng cao văn hóa đọc cho thanh thiếu niên trên địa bàn huyện góp phần nâng cao giá trị cái đẹp cho học sinh ngay từ học đường.

Chiến dịch tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” năm 2021

Chiến dịch tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” năm 2021

Đoàn trường THPT trên địa bàn huyện tổ chức nhiều hoạt động TDTT, VHVN và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho ĐVTN học sinh

Đoàn trường THPT trên địa bàn huyện tổ chức nhiều hoạt động TDTT, VHVN và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho ĐVTN học sinh