Đồng hành với Thanh niên công nhân trên địa bàn huyện năm 2021

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, phong trào TTN năm 2021, Kế hoạch cao điểm hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2021. Vừa qua, do tình hình diễn biến phức của dịch bệnh covid-19 và do thiên tai gây ra trong năm 2020, nhằm kịp thời chia sẻ những khó khăn với Thanh niên Công nhân mất việc làm, đi làm ăn xa trở về địa phương do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19; Các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện đã kịp thời tổ chức nhiều hoạt động hướng đến thanh niên Công nhân kịp thời, như: Tổ chức huy động nguồn nông sản, nhu yếu phẩm cho thanh niên đang bị mắc kẹt ở các TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và tại các tỉnh lân cận; cử lực lượng tham gia đưa đón Công nhân trở về địa phương an toàn; tổ chức thăm hỏi động viên Thanh niên tham gia các công trình trên địa bàn huyện; hỗ trợ vận chuyển khung nhà về mặt bằng ổn định cuộc sống,…. .

Hỗ trợ quà

Hoạt động góp phần chia sẻ những khó khăn chung đối với Thanh niên công nhân nói chung và trên địa bàn huyện nói riêng. Qua đó, thể hiện được vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong xung kích tình nguyện vì cộng đồng./.

Cử lực lượng tham gia đón Công nhân về địa phương
Hỗ trợ hộ Thanh niên vận chuyển nhà về mặt bằng ổn định

Bài và ảnh: Huyện đoàn Tây Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *