Họp Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo hoạt động Hè huyện năm 2023

Chiều ngày 30.05.2023, nhằm kịp thời tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung Hoạt động Hè trên địa bàn huyện trong năm 2023. Theo đó, Ban Chỉ đạo Hè huyện Tây Giang đã tiến hành tổ chức họp BCĐ và Tổ giúp việc hoạt động Hè năm 2023. Tham dự cuộc họp có đ/c Mạc Như Phương, TVHU, PCT TT UBND huyện kiêm trưởng ban Chỉ đạo, các đ/c Phó Ban chỉ đạo và các thành viên, Tổ giúp việc Hoạt động Hè huyện Tây Giang năm 2023.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo được nghe Huyện đoàn (Cơ quan Thường trực BCH Hè) trình bày Quyết định của Chủ tịch UBND huyện về việc kiện toàn BCĐ và Tổ giúp việc BCĐ Hoạt động Hè; dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên; Kế hoạch Hoạt động Hè năm 2023. Theo đó, các đại biểu thống nhất cao với các dự thảo kế hoạch Hoạt động hè năm 2023 trên địa bàn huyện. Đồng thời, đồng chí chủ trì quán triệt một số nội dung trọng tâm liên quan đến nhiệm vụ của từng ngành gắn với từng thành viên của BCĐ, đề nghị các thành viên, tổ giúp việc phát huy trách nhiệm và nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch hoạt động Hè năm 2023 đề ra, theo đó đề nghị các hoạt động Hè phải tổ chức thiết thực, tránh hình thức và có sức lan tỏa hướng đến thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Tây Giang (2003 – 2023).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *