Kế hoạch tổ chức ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 35-KH/HĐTN ngày 23/5/2023 của BTV Huyện đoàn Tây Giang về kế hoạch Chiến dịch Thanh niên thanh niên tình nguyện hè năm 2023. Ban Thường vụ Huyện đoàn Tây Giang xây dựng kế hoạch Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2023. Nhằm mục đính phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trên đại bàn huyện trong việc tham gia phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội, dư luận quan tâm; xây dựng Nông thôn mới; tình nguyện vì cộng đồng trong dịp Hè.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *