Những điều cần biết về hệ thống mốc quốc giới trên địa bàn hai tỉnh Quảng Nam (Việt Nam) và Sê Coong (Lào)

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia cho toàn thể cns bộ Đoàn, Hội và đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn huyện. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng thái độ tích cực của đoàn viên, thanh niên thiếu nhi trên địa bàn huyện trong thực hiện các nhiệm vụ của mình, góp phần bảo vệ sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biên giới Quốc gia và giữ vững an ninh biên giới của Tổ quốc. Ban Thường vụ Huyện đoàn Tây Giang giới thiệu tới toàn thể các đồng chí can bộ Đoàn, Hội và đoàn viên, thanh niên, thiếu niên nhi đồng một số nội dung cần biết về hệ thống mốc quốc giới trên địa bàn hai tỉnh Quảng Nam (Việt Nam) và Sê Công (Lào)./.

Hình ảnh:

https://tinhdoanqnam.vn/mocquocgioi/

Nội dung: HỆ THỐNG MỐC QUỐC GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN HAI TỈNH QUẢNG NAM (VIỆT NAM) VÀ SÊ COONG (LÀO)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *