Category Archives: Đồng hành với Thanh niên trong giáo dục pháp luật

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn

Học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, nghị quyết, chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn. Năm 2023, Ban Thường vụ Huyện […]

Tuổi trẻ Tây Giang sôi nổi hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh lần IV – năm 2023

Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; Công văn số 336-CV/TĐTN-BPT ngày 12/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam về việc tổ chức ngày Chủ nhật xanh lần thứ 4, năm 2023. Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo tổ chức đồng loạt Ngày Chủ […]

100% từ cấp huyện đến các xã, trực thuộc và đoàn trường học có ít nhất 01 mô hình thanh niên xung kích tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống các loại tội phạm trên địa bàn huyện

100% từ cấp huyện đến các xã, trực thuộc và đoàn trường học có ít nhất 01 mô hình thanh niên xung kích tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống các loại tội phạm trên địa bàn huyện

TUỔI TRẺ TÂY GIANG PHÁT HUY TINH THẦN XUNG KÍCH, SÁNG TẠO, TÌNH NGUYỆN XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

TUỔI TRẺ TÂY GIANG PHÁT HUY TINH THẦN XUNG KÍCH, SÁNG TẠO, TÌNH NGUYỆN XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện Tây Giang phối hợp tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2023

Tây Giang tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2023

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân và ĐVTN trên địa bàn huyện năm 2023

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân và ĐVTN trên địa bàn huyện năm 2023

Chương trình “Tháng Ba biên giới” và “Hành trình về địa chỉ đỏ” năm 2023

Chương trình Tháng Ba biên giới năm 2023

Đoàn trường THPT Võ Chí Công tổ chức diễn đàn Chủ đề “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường” năm học 2022-2023

Đoàn trường THPT Võ Chí Công tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường” năm học 2022-2023

Huyện đoàn Tây Giang: Tuyên truyền về chủ quyền biên giới và biển đảo Quốc gia cho đoàn viên thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện năm 2023

Huyện đoàn Tây Giang: Tuyên truyền về chủ quyền biên giới và biển đảo Quốc gia cho đoàn Thanh niên trên địa bàn huyện năm 2023

Huyện đoàn Tây Giang: Tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho đoàn Thanh niên trên địa bàn huyện năm 2023

Huyện đoàn Tây Giang: Tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho đoàn Thanh niên trên địa bàn huyện năm 2023