Phát huy vai trò của tri thức trẻ, sinh viên tình nguyện trong triển khai hướng dẫn kỹ năng sử dụng máy tính, ứng dụng phần mềm và khai thác internet, mạng xã hội an toàn, hiệu quả cho người dân, thanh thiếu niên trên địa bàn huyện

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam về việc đẩy mạnh tuyên truyền triển khai chuyển đổi số trong đoàn viên thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh. Vừa qua, nhằm tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong cán bộ Đoàn, ĐVTN trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai đẩy mạnh chuyển đổi số trong tổ chức Đoàn, Hội các cấp trên địa bàn huyện thiết thực như: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt Đoàn, Hội các cấp về quán triệt văn bản chỉ đạo của cấp trên và kế hoạch của BTV Huyện đoàn về đẩy mạnh chuyển đổi số; tham gia đợt tập huấn trực tuyến do Trung Đoàn và Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức, chỉ đạo đồng loạt ra quân hướng dẫn kỹ năng sử dụng máy tính, ứng dụng phần mềm và khai thác internet, mạng xã hội an toàn, hiệu quả cho người dân, thanh thiếu niên trên địa bàn huyện. Theo đó, sau đợt tập huấn đã kịp thời tổ chức hướng dẫn có bước, nội dung và hình thức tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn đến từng Chi đoàn và ĐVTN tại địa phương, đơn vị một cách phù hợp và kịp thời theo lộ trình chung.

Theo đó, với vào cuộc quyết liệt của tuổi trẻ các cấp trên địa bàn huyện đã kịp thời truyền tải hơn nhiều nội dung, văn bản quan trọng về chuyển đổi số, góp phần nâng cao nhận thức của tuổi trẻ trong việc đang tải sử dụng các ứng dụng các công cụ tiện ích chung như: App: “Thanh niên Việt Nam”, “Smart Quang Nam”, Phần mềm quản lý đoàn viên,… và phấn đấu toàn huyện ít nhất có 02 sản phẩm về chuyển đổi số trong Thanh niên như: CĐS trong du lịch cộng đồng và trong phát triển sản phẩm OCOP./.

*Một số hình ảnh hoạt động:

Quán triệt can bộ chủ chốt về đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn huyện

Bài và ảnh: huyện đoàn Tây Giang/.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *