Ban Thường vụ Huyện đoàn, Ủy ban Kiểm tra Huyện đoàn tổ chức kiểm tra, giám sát tại 10/10 xã năm 2023

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2023; Kế hoạch số 22-KH/TĐTN ngày 10/02/2023 của Ban Thường vụ Huyện đoàn về kiểm tra, giám sát công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào TTN năm 2023; Kế hoạch số 01-KH/UBKT ngày 03/02/2023 của Ủy ban Kiểm tra Huyện đoàn về kiểm tra, giám sát năm 2023. Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Ủy ban Kiểm tra Huyện đoàn đã kịp thời tổ chức kiểm tra, giám sát tại 10/10 xã. Tham gia có đồng chí Bí thư Huyện đoàn, đồng chí Phó Bí thư Huyện đoàn, đ/c Thường trực và các đ/c Ủy biên Ủy ban Kiểm tra Huyện đoàn.

Tại các đơn vị, Đoàn kiểm tra của BTV Huyện đoàn đã làm việc và tiến hành kiểm tra định kỳ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2023. Nội dung kiểm tra cụ thể: Công tác chỉ đạo, chuẩn bị, tình hình tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2023. Kết quả triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm so với kế hoạch, chỉ tiêu đề ra trong chương trình công tác năm 2023. Báo cáo các giải pháp, mô hình sáng tạo, cách làm hiệu quả trên các lĩnh vực công tác Đoàn tại đơn vị. Báo cáo về công tác quản lý vốn vay ủy thác của ngân hàng CSXH.

Cũng tại chương trình, UBKT Huyện đoàn đã tiến hành giám sát chuyên đề với các nội dung: Giám sát việc xây dựng quy chế làm việc, chương trình hoạt động toàn khóa, phân công nhiệm vụ của Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ của Đoàn; thực hiện học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Quế Phong lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Thông qua tài liệu, hồ sơ, báo cáo, đoàn kiểm tra, giám sát đã ghi nhận những nỗ lực, những kết quả tiêu biểu, đánh giá cao các chương trình, hoạt động của các đơn vị. Các nội dung triển khai được cấp cơ sở quan tâm thực hiện có hiệu quả như: Công tác tuyên truyền giáo dục, định hướng tư tưởng, thông tin, triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, phối hợp chăm lo thanh thiếu nhi, Tháng Thanh niên, thực hiên tốt công tác tổ chức xây dựng Đoàn,… Tuy nhiên bên cạnh những kết quả tích cực, các cấp bộ đoàn vẫn còn những hạn chế như: Việc xây dựng chương trình hành động và quy chế làm việc của cấp cơ sở còn có một số nội dung chưa phù hợp; việc sinh hoạt chi đoàn ở nhiều cơ sở không đảm bảo theo quy định; việc tham gia học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII chưa dạt chỉ tiêu,…

Bên cạnh đó, qua đợt kiểm tra, giám sát năm 2023, Huyện đoàn cũng nắm bắt thông tin kịp thời ngay tại cơ sở những khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao như: Nắm được những tâm tư, trăn trở của Đoàn cơ sở, nhất là chi đoàn thôn trong công tác quản lý đoàn viên (do đa số ĐVTN đi lao động tự do); công tác phát triển đoàn viên mới; công tác đoàn kết tập hợp Thanh niên trong tình hình mới; công tác tuyên truyền các chủ trương của cấp ủy Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tổ chức Đoàn đối với thanh niên; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của thanh niên về việc làm,…Bên cạnh đó, huyện đoàn cũng đã kịp thời thông tin đến cơ sở Đoàn những tình hình chung về phát triển kinh tế – xã hội của huyện, tỉnh và của Đoàn các cấp cũng như kết quả công tác Đoàn, phong trào TTN, hoạt động của Thường trực Huyện đoàn và dự kiến những chương trình hoạt lớn cấp huyện, tỉnh để cơ sở chủ động sắp xếp tham gia kịp thời. Đồng thời, có cơ sở đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp có hướng tiếp tục quan tâm, mạnh dạn giao cho tổ chức Đoàn cùng cấp đảm nhận các công trình, phần việc cho Thanh niên; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo nguồn cán bộ cho Thanh niên tại địa phương trong thời gian đến.

Một số hình ảnh công tác kiểm tra, giám sát tại các địa phương:

Bài và ảnh: Huyện đoàn Tây Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *