Tag Archives: Xây cầu

Thanh niên Tây Giang làm cầu, mở đường vào làng Aur

Đoàn viên thanh niên 10 xã và các chi đoàn trực thuộc Huyện đoàn Tây Giang vượt rừng làm 4 cây cầu tạm, mở hơn 7km đường vào làng Aur (xã A Vương) giúp người dân đi lại thuận lợi hơn.