Hội nghị quán triệt, tuyên truyền 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, phong trào TTN năm 2023. Huyện đoàn Tây Giang tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền về nội dung 02 chuyên đề năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn Đoàn, đoàn viên, thanh niên năm 2023:

1. Chuyên đề thứ nhất dành cho: Cán bộ Đoàn.

2. Chuyên đề thứ hai dành cho: Đoàn viên, thanh niên.

*Một số hình ảnh hoạt động:

Cho thanh niên

Bài và ảnh: Huyện đoàn Tây Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *