Tiếp tục nhân rộng mô hình hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, bảo vệ môi trường

Nhằm triển khai có hiệu quả Chương trình Chống rác thải nhựa, trên địa bàn huyện đang triển khai nhiều cách làm, mô hình mới và thực thi cơ chế, chiến lược, chính sách, đề án để giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường, điển hình như Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã bổ sung quy định về giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa; hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nylon khó phân hủy; khuyến khích sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế. Đặc biệt, tại các trường học hiện nay đang thí điểm rất thành công Mô hình hưởng ứng phong trào Nói không với rác thải nhưa.

Cùng với đó các địa phương cũng đang đẩy mạnh thu gom, tái chế chất thải nhựa; thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn; thực hiện nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn.

Một số hoạt động tiêu biểu:

Ảnh và nguồn HUyện đoàn./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *