Category Archives: Tuổi trẻ Tham gia xây dựng Nông thôn mới

Tuổi trẻ Tây Giang tổ chức Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật Xanh lần thứ I năm 2024

Tuổi trẻ Tây Giang tổ chức Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thông thôn mới và Ngày Chủ nhật Xanh lần thứ I năm 2024

Tuổi trẻ Tây Giang sôi nổi hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh lần IV – năm 2023

Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; Công văn số 336-CV/TĐTN-BPT ngày 12/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam về việc tổ chức ngày Chủ nhật xanh lần thứ 4, năm 2023. Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo tổ chức đồng loạt Ngày Chủ […]

Ngày 11/8/2023, các cấp bộ Đoàn huyện Tây Giang đồng loạt ra quân “Ngày cao điểm chiến sỹ tình nguyện vì đô thị văn minh và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính” năm 2023.

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN của Ban Chấp hành Đoàn huyện Tây Giang năm 2023; Công văn số 305-CV/TĐTN-BPT ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam về việc triển khai Ngày cao điểm Chiến sỹ tình nguyện vì đô thị văn minh và hỗ trợ người […]

Tuổi trẻ Tây Giang ra quân ngày cao điểm tham gia xây dựng Nông thôn mới năm 2023

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2023; thực hiện các văn bản chỉ đạo của BTV Tỉnh đoàn Quảng Nam, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện Tây Giang đồng loạt Ra quân Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” và “Ngày Chủ […]

Chương trình ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” chào mừng 133 nămngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.05.1890 – 19.05.2023)

Chương trình ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” chào mừng 133 nămngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.05.1890 – 19.05.2023)

Gần 200 lao động Tây Giang đăng ký đi làm việc trong nước và nước ngoài

Gần 200 lao động Tây Giang đăng ký đi làm việc trong nước và nước ngoài

Thắp sáng đường quê xã biên giới BhaLêê

Thắp sáng đường quê xã biên giới BhaLêê

Tuổi trẻ Tây Giang hưởng ứng ngày cao điểm: Tình nguyện xây dựng Nông thôn mới năm 2023

Tuổi trẻ Tây Giang hưởng ứng ngày cao điểm: Tình nguyện xây dựng Nông thôn mới năm 2023

Tiếp tục nhân rộng mô hình hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, bảo vệ môi trường

iếp tục nhân rộng mô hình hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, bảo vệ môi trường

Công tác xây dựng luận cứ khoa học đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Công tác xây dựng luận cứ khoa học đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng