Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030” năm 2023

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030” của Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn Quảng Nam. Đồng thời để Kế hoạch đạt được mục tiêu đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cần triển khai, gồm: Nâng cao nhận thức của thanh thiếu nhi huyện Tây Giang về tầm quan trọng của ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; Tạo môi trường thuận lợi và xây dựng không gian nhằm hỗ trợ việc nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; tạo cơ chế để thanh thiếu nhi, cán bộ trẻ, đặc biệt cán bộ trẻ cấp chiến lược học tập, thực hành được quan tâm, nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; cung cấp tài liệu, học liệu và các hình thức để thanh thiếu nhi có cơ hội tiếp cận, nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; đầu tư hiệu quả cho công tác đối ngoại thanh thiếu nhi và hội nhập quốc tế theo cả bề rộng và chiều sâu; tăng cường vận động các nguồn lực phục vụ công tác hội nhập quốc tế. Trong năm 2023, số thanh thiếu nhi được nâng cao năng lực Ngoại ngữ đã vượt chỉ tiêu đề ra (ít nhất 600 đối với thiếu nhi, trên 300 đối với ĐVTN). Hoạt động đã thu hút đông đảo thanh thiếu nhi của các trường học trên địa bàn và ĐVTN dân cư tham gia. Tất cả các Cớ sở Đoàn đều thành lập CLB Dạy tiếng anh miễn phí vào dịp hè cho các em thiếu nhi dân cư.

Ảnh và nguồn Huyện đoàn./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *