Category Archives: Đồng hành với TTN trong học tập

Huyện đoàn Tây Giang gặp mặt 199 em học sinh lớp 12 tham gia kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023

Huyện đoàn Tây Giang gặp mặt 199 em học sinh lớp 12 tham gia kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023

Tây Giang tổ chức hướng nghiệp cho các em học sinh THCS trên địa bàn huyện năm học 2022-2023

Tây Giang tổ chức hướng nghiệp cho các em học sinh THCS trên địa bàn huyện năm học 2022-2023

Hội đồng Đội xã và Trường PTDTBT Tiểu học xã Bhalêê triển khai thực hiện việc hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn năm học 2022-2023

Hội đồng Đội xã và Trường PTDTBT Tiểu học xã Bhalêê triển khai thực hiện việc hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn năm học 2022-2023

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030” năm 2023

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030” năm 2023

Các Liên đội trường học trên địa bàn huyện tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023

Các Liên đội trường học trên địa bàn huyện tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023

Đẩy mạnh văn hóa đọc trong Đoàn viên, Thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện năm 2023

Đẩy mạnh văn hóa đọc trong Đoàn viên, Thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện năm 2023

Liên đội trường PTDTBT THCS Nguyễn Văn Trỗi triển khai thực hiện tốt việc hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn năm học 2022-2023

Liên đội trường PTDTBT THCS Nguyễn Văn Trỗi triển khai thực hiện tốt việc hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn năm học 2022-2023

Liên đội trường PTDTBT Tiểu học Avương thực hiện có hiệu quả mô hình ” Giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo”

Liên đội trường PTDTBT Tiểu học Avương thực hiện có hiệu quả mô hình ” Giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo”