Tình hình hoạt động của Đoàn thanh niên tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện Tây Giang

Thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thương vụ huyện đoàn Tây Giang tiếp tục chỉ đạo Đoàn các xã phối hợp với UBND xã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng ở các xã, thôn đúng theo quy định.

Các thành viên của Tổ, đoàn viên thanh niên không kể ngày đêm hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt, nắm bắt kỹ năng, sử dụng thành thạo các nền tảng số, ứng dụng số cơ bản như: Định danh điện tử cá nhân, moble money, dịch vụ công trực tuyến,…

Từ năm 2022 đến nay, huyện Tây Giang đã triển khai thành lập và duy trì 41 Tổ công nghệ số cộng đồng cấp huyện, xã và thôn với 225 tổ viên tham gia, trong đó: cấp huyện có 1 tổ với tổng số 13 tổ viên, cấp xã có 10 tổ với 101 tổ viên và cấp thôn có 30 tổ với tổng số 111 tổ viên tham gia.

Trong thời gian đến, Huyện đoàn tiếp tục phối hợp chỉ đạo, tổ chức triển khai thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn trên địa bàn huyện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *