Tư vấn nghề, giới thiệu việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện Tây Giang.

Vừa qua, để kịp thời thông tin về nghề nghiệp, định hướng việc làm và giới thiệu việc làm cho người lao động, nhằm góp phần đẩy nhanh công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện. Huyện đoàn đã phối hợp với Phòng LĐTB&XH huyện và các đơn vị liên quan tổ chức sàn giao dịch việc làm và các hoạt động tuyên truyền, truyền thông, giới thiệu việc cho hơn 120 người lao động trên địa bàn huyện tại 02 điểm cụm: Điểm cụm 4 xã vùng cao (Axan, Tr’hy, Gari và Ch’ơm) và 06 xã vùng thấp (Atiêng, Lăng, Anông, Bhalêê, Avương và Dang), trong đó chủ yếu là đối với Thanh niên.

Đây là hoạt động rất thiết thực và ý nghĩa nhằm kịp thời truyền thông đến người lao động có thông tin cơ bản về việc làm, nhu cầu nguồn lao động của các doanh nghiệp, giới thiệu việc làm cho người có nhu cầu lao động trên địa bàn huyện khi tình hình trở lại bình thường. Nhất là tạo việc làm tại chỗ cho người lao động khi mà tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, người lao động chưa thể đi làm lại như trước đây.

Bài và ảnh: Huyện đoàn Tây Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *