Đẩy mạnh chương trình phối hợp trong công tác giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện năm 2023

Thực hiện quy chế phối hợp giữa Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội với các ngành của UBND huyện. Theo đó, sáng ngày 14.04.2023, Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội (Huyện đoàn, Hội Nông dân, Hội LHPN huyện) đã thực hiện chương trình ký kết phối hợp với Phòng LĐTB&XH huyện trong công tác vận động, tuyên truyền công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo chương trình mục tiêu trên địa bàn huyện năm 2023.

Thông qua hoạt động nhằm góp phần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện để tìm kiếm việc làm cho người lao động có công việc ổn định, tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững trong thời gian đến./.

Bài và ảnh: Huyện đoàn Tây Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *