Tuổi trẻ Tây Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật cho Thanh niên năm 2022

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, phong trào TTN năm 2022 của BCH Huyện đoàn Tây Giang. Trong các ngày 10.6. 2022 và các ngày 17.8.2022. Huyện đoàn Tây Giang đã phối hợp với Hội đồng PBGDPL huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền PBGDPL cho bà con Nhân dân và ĐVTN trên địa bàn huyện với các nội dung như: Luật Thanh niên (sửa đổi bổ sung), Luật phòng chống Tham nhũng, Luật An ninh mạng; Luật Biên giới Quốc gia; Luật Trẻ em, Luật Giao thông đường bộ,…. theo đó có hơn đã có hơn 3,750 lượt ĐVTN và bà con Nhân dân trên địa bàn huyện tham gia các đợt tuyên truyền.

Đặc biệt thông qua các đợt tuyên truyền PBGDPL góp phần tác động tích cực đến nhận thức, tư tưởng, xây dựng niềm tin, hành động đúng đắn, chuẩn mực cho giúp người dân và ĐVTN trong việc nâng cao hiểu biết, ý thức pháp luật, hình thành thói quen chủ động học tập, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật góp phần phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng và xây dựng dựng quê hương./.

* Một số hình ảnh hoạt động:

đồng chí Cơlâu Hoài, Bí thư Huyện đoàn PBGDPL tại xã Tr’hy
Phổ biến Pháp luật tại Atiêng
Tại Axan

Bài và ảnh: Huyện đoàn Tây Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *