Tuổi trẻ Tây Giang nâng cao vai trò, trách nhiệm trong gìn giữ và phát huy các giá trị đặc sắc của đồng bào dân tộc Cơtu

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào TTN năm 2023 gắn với triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 14 – NQ/HU, ngày 28/10/2013 của BCH Đảng bộ huyện khóa XVIII (nay là khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020) về xây dựng Thôn Nông thôn mới giai đoạn từ nay đến năm 2023. Trong hai ngày 30 – 31/12/2022, Huyện đoàn Tây Giang đã kịp thời tham gia các chương trình trong chuỗi hoạt động “Tuần lễ văn hóa Tây Giang” năm 2022 và Chương trình “Tổng kết, bế mặc Năm du lịch Quốc gia – Quảng Nam 2022” với các hoạt động như: Tổ chức trưng bày các sản phẩm dệt thổ cẩm do Thanh niên làm như xà lùng, khố, váy; các đồ mỹ nghệ, đan, lát của đồng bào Cơtu; các sản phẩm áo làm bằng vỏ cây, các dụng cụng phục vụ cho sản xuất của đồng bào; các hàng nông sản của Thanh niên trong phát triển kinh tế – xã hội, tham gia xóa nghèo nhanh và bền vững.

Bên cạnh đó, tham gia kịp thời các hoạt động giao lưu VHVN, TDTT giữa Thanh niên Tây Giang với bàn bè trong và ngoài huyện, tỉnh nhằm gắn chặt tình đoàn kết, chia sẻ những khó khăn chung.

Thông qua hoạt động đã góp phần để lại hình ảnh đẹp của Thanh niên Tây Giang nói chung và việc quảng bá du lịch, các sản phẩm đặc trưng của Tây Giang đến với bạn bè trong và ngoài huyện được biết đến nhiều hơn. Đặc biệt là thông qua hoạt động còn nâng cao giáo dục về vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ Tây Giang trong việc phát huy truyền thống cách mạng; gìn giữ và phát huy, bảo tồn các giá trị đặc sắc tiên tiến đạm đà bản sắc văn hóa Cơtu trong thời gian đến./.

* Một số hình ảnh hoạt động:

Bài và ảnh: Huyện đoàn Tây Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *