Xây dựng và thành lập “Tộc họ văn hóa” họ “Cơlâu” và họ “Alăng”

Với phương châm “Một người khó cả họ tộc cùng chăm lo”, các gia tộc trên địa bàn huyện đồng tâm thực hiện tiêu chí giảm nghèo và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

12 nhà tộc họ ở xã Lăng

Được biết, trên địa bàn huyện Tây Giang có 29 tộc họ, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tây Giang đã đăng ký xây dựng và thành lập “Tộc họ văn hóa” họ “Cơlâu” và họ “Alăng” làm điểm trên địa bàn huyện.

Việc đăng ký xây dựng và thành lập Tộc họ văn hóa có ý nghĩa quan trọng, bởi điểm chung nhất của các thành viên hội đồng gia tộc là luôn phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, vận động các thành viên trong gia đình, dòng tộc tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đoàn kết xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng vững mạnh.

Tác giả: Thị Bhố (TTVH&THTH huyện)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *