Tuổi trẻ Tây Giang tham gia hỗ trợ, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP và sản phẩm khởi nghiệp của Thanh niên tại tỉnh năm 2023

Hướng đến chào mừng các ngày Lễ lớn của quê hương, Tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi sự kiện quan trọng, tuổi trẻ Tây Giang tham gia kịp thời, tích cực và hiệu quả các sự kiện với các hoạt động, như: Tham gia Diễn đàn “Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo”, giới thiệu và trưng bày những sản phẩm OCOP của huyện nhà và sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên như Chè dây Tây Giang, Cao Đảng sâm (HTX Thiên Bình), Ba kích tím Tây Giang, Đảng sâm (Chính Châu); Gừng Tây Giang, Nếp than,…. và một số sản phẩm thổ cẩm đặc trưng địa phương.

Thông qua đợt tham gia lần này góp phần giúp cho Tuổi tuổi trẻ huyện nhà có cơ hội giới thiệu, quảng bá sản OCOP đã được công nhận đủ chuẩn cũng như các sản phẩm Khởi nghiệp của Thanh niên./.

Ảnh và nguồn Huyện đoàn./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *