Tuổi trẻ tham gia tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2021

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, nhằm kịp thời truyền thông đến tất cả cán bộ Đoàn, Hội, ĐVTN và người dân về đảm bảo an toàn và đúng luật khi tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn huyện. Huyện đoàn đã phối hợp với Công an và các cơ quan ban, ngành liên quan tổ chức ra quân Tuyên truyền về An toàn giao thông với các nội dung như: Tổ chức tuyên truyền Luật giao thông đường bộ tập trung cho các em học sinh tại các trường học, khu dân dư không tham gia giao thông khi đã uống rượu bi; không điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi theo quy định; những mức xử phạt đối với phương tiện và người khi vi phạm theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP; không chở 03 và đội mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng; tổ chức ra quân truyền thông bằng loa, tờ rơi với sự tham gia của hơn 50 tình nguyện viên từ xã Avương đến xã Lăng.

Tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ cho ĐVTN học sinh
Ra quân tuyên truyền về ATGT

Hoạt động thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng cũng như nhằm góp phần nâng cao nhận thức của người dân và ĐVTN đảm bảo an toàn cho bản thân và toàn xã hội khi tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn huyện trong thời gian đến./.

Bài và ảnh: Huyện đoàn Tây Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *